INFRASTRUKTUR

LOGOTYP

Klicka på en titel
för attläsa eller
få mer information.
Läs
Beställ
Låna
krister@spolander.se
08-720 01 25
070-421 70 36
Trafik generellt
omslagBeteendeaspekter på tunnelalternativen.
Rapport Tvärsektion 2007.
Del i WSP Sverige AB projekt Förbifart Stockholm – Utredning fullortsborrning.
omslagBusskörfälts trafiksäkerhet.
Resultat från bussförares riskskattningar. Rapport 2007.
För WSP Sverige AB i ett projekt för Trafikkontoret Stockholms Stad.
OmslagStaden, Bilen, Farten.
NTF Förlag AB, 1999.
Bok, finansierad av NTF.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
Cykel

Statens satsningar på cykeltrafik 2014 - 2025. Analys av förslagen till den nationella och de 21 regionala transportplanerna. Rapport januari 2014, delvis finansierad av Svensk Cykling som också svarar för distributionen.

Cykling i Sverige. En studie av variationen mellan regioner och kommuner. Rapport september 2013. Analys av data från Trafikanalys' rikstäckande resvaneundersökning RVU Sverige 2011 och 2012. Analysen är finansierad av försäkringsbolaget If och Trafikverket och gjord på uppdrag av Cykelfrämjandet.

Underlag för regionalt cykelvägnät i Stockholms län. Pendlingsrelationer mellan bostäder och arbetsplatser.
Rapport 2012. Uppdrag för SATSA II Regional cykelstrategi som finansieras med tid och kontanta medel av Trafikverket, Stockholms läns landsting, Storstockholms lokaltrafik, 14 kommuner, Länsstyrelsen samt EU:s strukturfonder. SATSA står för Samverkan för ett effektivt tranportsystem i Stockholmsregionen.

omslagKarlstads cykelinfrastruktur – några intryck.
Rapport 2011. Uppdrag för Karlstads Kommun.
omslagPotentialer för ökad cykeltrafik.
Pendlingsrelationer mellan bostäder och arbetsplatser i Stockholm med kranskommuner. Rapport Trafikkontoret, 2011.
Uppdrag för Stockholms Stad i anslutning till arbetet med Cykelplan 2011.
omslagCykelstaden Söderort.
Utveckling av promenadstaden på tunnelbanestadens premisser.
Rapport Trafikkontoret, 2010.
Analys av pendlingsrelationer i Söderort inklusive en utvärdering av den befintliga cykelinfrastrukturen.
Uppdrag för Trafikkontoret Stockholms Stad.
omslagCykel, kollektivtrafik och SL.
Rapport 2010 om möjligheterna att medbringa cykel i kollektivtrafiken i Stockholmsregionen med en utblick över resten av landet.
Gjord på uppdrag av Kollektivtrafikant Stockholm.
omslagUnderlag för Linköpings cykelplan etapp 2.
Rapport 2006.
Uppdrag för Linköpings kommun.
omslagCykel och Citybanan.
Integration mellan cykel och pendeltåg vid pendeltågsstationerna i Stockholms innerstad. Slutrapport 2005.
Uppdrag för Banverket region Öst/Citybanan.
omslagPlanera för cykeln.
En idésamling för bättre cykelmiljö.
NTFs Förlags & Service AB 1997.
Bok, finansierad av NTF.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
Cykelvägsanalyser i ett drygt 20-tal kommuner 2001-2006
(finansierade av Vägverket och respektive kommuner, ledda av Bo Dellensten och administrerade av Cykelfrämjandet resp Svensk Cykling). Det är kommuner som Boden, Borlänge, Huddinge, Järva/Stockholm, Kalmar, Kristianstad, Kungsholmen/Stockholm, Kumla, Linköping, Luleå, Lund, Motala, Djurgården/Stockholm, Nyköping, Nynäshamn, Ronneby, Sigtuna/Märsta, Skellefteå, Solna, Sundsvall, Södermalm/Stockholm, Tyresö, Vasastan/City/Stockholm, Vaxholm, Västervik, Västerås, Växjö, Örebro, Östersund, Österåker. Rapporter kan beställas, klicka här.

 

Trafikmiljö
omslagLONAs bidrag till måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen.
WSP, Analys & Strategi, 2008.
Utvärdering av lokala naturvårdsbidrag (LONA).
Medverkan för WSP Sverige AB i ett projekt för Naturvårdsverket.
omslagTrafikprojekt för bättre miljö - en utvärdering av LIP-finansierade trafikåtgärder.
Naturvårdsverket, rapport 5477, 2005.
Projekt genomfört tillsammans med Inregia AB på uppdrag av Naturvårdsverket.
OmslagKörglädje – om fart och bilar i transportsystemet.
Krister Spolander och NTF Förlag, 2007.
Bok, finansierad av VINNOVA, Naturvårdsverket, Vägverket, Skyltfonden samt NTF.
NTF Förlag, 2007.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)