TRAFIKSÄKERHET

LOGOTYP

Klicka på en titel
för att läsa eller
få mer information.
Läs
Beställ
Låna
krister@spolander.se
08-720 01 25
070-421 70 36
Forskningsfrågor

Resultat av arbetet för ökad och säkrare cykling samt förslag till forskning,
utveckling och innovation.
 Projektet, som gjorts på uppdrag av Trafikverket, gäller vilken
forskning som bäst gynnar samhällets ambitioner för cykekltrafiken och dess roll i transportsystemet. Därutöver ingår en analys av samhällets mål för cykeltrafiken, i vilken utsträckning de genomförts och vilka effekter det fått.
Rapport maj 2013.

 

omslagVINNOVAs satsningar på ökad transportsäkerhet – framtagning av underlag i två faser.
Verket för Innovationssystem VINNOVA, rapport VR 2010:03.
omslagUnderlag för VINNOVAs satsningar inom transportsäkerhetsområdet.
Verket för Innovationssystem VINNOVA, rapport VR 2009:09.
omslagFörändrad finansiering av transportforskningen.
I vilken utsträckning täcks KFBs FoU-områden av VINNOVA och andra finansiärer inom TRANSAM?
Verket för Innovationssystem Vinnova, rapport VR 2003:7.
omslagRationalitet och etik i samhällsekonomisk analys och Nollvision.
Vinnova och NTF, VINNOVA rapport VR 2002:2.
omslagSäkrare trafik.
Ett forskningsprogram för ökad säkerhet i väg- och spårtrafik, luft- och sjöfart. Kommunikationsforskningsberedningen, KFB-Information 2000:16, 2000.
omslagNya perspektiv i trafiksäkerhetsforskningen.
KFBs workshop om forskningsfrågor, Tammsvik 1999.
Kommunikationsforskningsberedningen, KFB Meddelande 2000:1.

 

Trafiksäkerhetsfrågor

Cykling och cykelsäkerhet. En studie av variationen mellan kommuner. Rapport april 2014. Studien omfattar 51 av landets största kommuner där cykelsäkerheten 2011 och 2012 har analyserats med data från STRADA (trafikskadade från akutsjukhusen) samt RVU Sverige (data om cykeltrafiken). Den är finansierad av försäkringsbolaget If och Trafikverket med Cykelfrämjandet som uppdragsgivare.

 

Rangordning av fotgängarsäkerheten i svenska kommuner.
En studie av variationer och olikheter. FOT rapport 2012. Analys av data från STRADA, det nya informationssystemet om olyckor i vägtransportsystemet (bygger på uppgifter från både akutsjukvården och polisen). Projektet finansierat av Skyltfonden.
OmslagKörglädje – om fart och bilar i transportsystemet.
Krister Spolander och NTF Förlag, 2007.
Bok, finansierad av VINNOVA, Naturvårdsverket, Vägverket, Skyltfonden samt NTF.
NTF Förlag, 2007.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
omslagÄldre, mobilitet och nollvision.
Om trafik för tredje åldern.
NTFs Förlags AB, 2003.
Bok, finansierad av Vinnova och NTF.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
OmslagStaden, Bilen, Farten.
NTF Förlag AB, 1999.
Bok, finansierad av NTF.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)