UTBILDNING

LOGOTYP

Klicka på en titel
för att läsa eller
få mer information.
Läs
Beställ
Låna
krister@spolander.se
08-720 01 25
070-421 70 36
Läromedel
omslagFörslag till studieresor i Cykelfrämjandets regi.
Rapport 2011.
Uppdrag för Cykelfrämjandet.
omslagÄldre och klokare.
Studiematerial om trafik för tredje åldern, 2004.
Uppdrag för NTF.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
omslagAtt köra bil.
Körkortsutbildning för säkrare trafik och bättre miljö.
Liber Utbildning 1994.
Bok, finansierad av Liber.
Kan beställas direkt här eller frånLiber Läromedel 113 98 Stockholm (telefon 08-690 93 30)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
Kurser och föredrag
Föreläsare vid internationella kurser anordnade av VTI Utveckling AB inom ramen för Advanced Traffic Safety Management. Kurserna har genomförts bland annat i Panama City, Campo Grande (Brasilien), Montevideo, Curitiba (Brasilien), Kampala (Uganda), Gaborone (Botswana).
Lärare vid kurser på högskola och universitet, exempelvis Högskolan Falun/Borlänge, Institutionen för Skadeprevention vid Chalmers Tekniska Högskola, Yrkespedagogiska Institutionen vid Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm, Psykologiska Institutionen vid Uppsala Universitet, Högskolan i Sundsvall/Härnösand, Kulturgeografiska Institutionen vid Stockholms Universitet.
Föredrag vid konferenser och seminarier anordnade av bland andra Trafikverket/Vägverket, Svenska Kommunförbundet/Sveriges Kommuner och Landsting, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande NTF, Cykelfrämjandet, Sveriges Pensionärsförbund SPF, Naturskyddsföreningen, Svensk Cykling, Föreningen Sveriges Trafikövningsplatser TÖP, Väg- och Transportforskningsinstitutet, Transportforum, Trafikdirektoratet Oslo, European Cycling Federation, Nordiska Vägtekniska Förbundet NVF, Lunds Tekniska Högskola, samt kommuner som Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Karlstad, Karlskrona, Västerås, Halmstad, Laholm, Trollhättan, Motala.
Utländskt arbete
Längre utlandsengagemang i Botswana resp Jordanien.
I Botswana handlade det om att ta fram ett program för trafiksäkerhetsinsatser. Min del gällde system för trafikolycksstatistik, förarutbildning, utbildning i allmänna skolan samt informationskampanjer. Uppdrag för SweRoad.
I Jordanien handlade det om att studera säkerhetsproblem och föreslå ett program för utveckling av förarutbildning, förartest och körkortsingripanden. Omfattade också utbildning av tjänstemän vid Department of Public Security. Uppdrag för SweRoad.
OECD Transport Research Programme.
Deltagit i arbetsgrupper som tagit fram översiktsrapporter om Road safety campaigns, Driver instruction and licensing , Recommendations for driver instruction and licensing, Traffic safety of children, Evaluation of effectiveness of road safety programmes.
Nordiska Trafiksäkerhetsrådet.
Deltagit i ett antal projektgrupper om barns säkerhet, cykelsäkerhet, effektmätningar av trafiksäkerhetsåtgärder.