POLICY

LOGOTYP

Klicka på en titel
för attläsa eller
få mer information.
Läs
Beställ
Låna
krister@spolander.se
08-720 01 25
070-421 70 36
Trafik generellt
OmslagKörglädje – om fart och bilar i transportsystemet.
Krister Spolander och NTF Förlag, 2007. Bok, finansierad av VINNOVA, Naturvårdsverket, Vägverket, Skyltfonden samt NTF.
NTF Förlag, 2007.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
omslagÄldre, mobilitet och nollvision.
Om trafik för tredje åldern.
NTFs Förlags AB, 2003.
Bok, finansierad av Vinnova och NTF.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
OmslagStaden, Bilen, Farten.
NTF Förlag AB, 1999.
Bok, finansierad av NTF.
Kan beställas direkt, klicka här, eller från NTF Förlag AB (telefon 08-705 59 00)
Kan också lånas av VTI Bibliotek och informationscenter BIC (telefon 013-20 43 31)
Cykel

Statlig cykelpolitik - på pappret och i realiteten. En analys av hur cykeln hanteras i den statliga transportpolitiken. Analysen omfattar alla steg i infrastrukturplaneringen för 2014-2025 fram till och med riksdagsbeslutet 24 juni 2014. Rapport, publicerad av Naturskyddsföreningen, september 2014.

 

Det statliga sveket mot cyklisterna - planer utan pengar är bara papper mellan pärmar. Rapport november 2013. En analys av den statliga transportpolitiken sedan sekelskiftet. Rapporten är distribuerad genom Svensk Cyklings försorg.

 

OmslagCykelorganisationer och myndigheter i samverkan för ökat cyklande.
En studie av Storbritannien, Norge, Tyskland, Danmark och Nederländerna med några reflektioner för svensk del.
Trafikverket, publikation 2010:047.
Omslag 1 000 meter cykelfält som skakade Stockholm.
Erik Beckman & Svante Linusson (redaktörer), medverkade med kapitlet Cykel i huvudstad.
Forum08, Stockholm, 2009.
Omslag Tolv punkter för säkrare och attraktivare cykling.
Trafikpolitiskt program för Trampkraft, fastställt 2009.
Trampkraft är en organisation för människor som använder liggcyklar, trikar, velomobiler eller vikbara cyklar.
OmslagCykeln i transportsystemet – utvecklingsmöjligheter.
Rapport, 2006.
Uppdrag för Statens institut för kommunikationsanalys SIKA.
OmslagCykeln är på väg tillbaka.
Cykelfrämjandets 11-punktsprogram för ökad säker cykling.
Publikation, 2005.
Trafikpolitiskt program framtaget på uppdrag av Cykelfrämjandet.
OmslagMer cykeltrafik på säkrare vägar.
Uppföljning av Vägverkets Nationella strategi, avsiktsförklaring och handlingsplan.
Rapport, 2003.
Uppdrag för Vägverket.